Práce se scénáři

Práce se scénáři

Ve scénáři se pracuje s jednotlivými boxy, které propojujete mezi sebou. Vzniká tak cesta zákazníka, ve které si vybírá preferované možnosti nebo zadává jednotlivé informace.