Vytvoření prvního scénáře

Vytvoření prvního scénáře

Workbook pro přípravu uživatelského scénáře


1. Kategorizujte příchozí požadavky

Jaká témata řeší vaši operátoři nejčastěji? Vypište si ty nejčastější do tabulky.

Např. Platba, Zapomenuté heslo, Reklamace ..


2. Rozpracujte konkrétní kategorii

Z kategorií výše vyberte jednu, kterou nyní důkladně zpracujete. 

Např. Jaké nejčastější požadavky máte na kategorii Platba? 


3. Popište tři požadavky, které se nejčastěji vyskytují v této kategorii

Z vybrané kategorie vypište tři požadavky, které nejčastěji řešíte a týkají se vybrané kategorie.

Např. Nefunkční platební brána, neakceptovaná platba, reklamace platby ..


4. Pro každý požadavek, který jste vypsali výše identifikujte informace, které budete potřebovat pro vyřízení požadavku.

Cílem je definovat dopředu všechny informace na které se běžně ptá operátor např. při telefonickém rozhovoru, pokud zákazník volá kvůli tomuto problému.

Např. User ID, použitý prohlížeč, datum a čas ..


5. Postupujte stejným způsobem také s dalšími častými kategoriemi, které jste si vypsali v bodu 1. 

Nyní přesně víte s jakými požadavky a kategoriemi začít. Pro první verzi můžete použít jednoduše flipchart (nebo pracovat přímo v našem editoru). 


Pro výběr a navigaci uživatelů použijte objekt [buttons]. Pokud potřebujete od uživatele nějaký vstup (jako e-mail apod.) použijte [text reply].